Οι Έλληνες "κατακτούν" τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους

Quiz

Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές ή (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.